Om Risgrynet 🌈

 

• Vi kör digitalt med Tyra-Appen
• Vi serverar enbart ekologisk och närproducerad mat till våra barn.

• I den senaste brukarundersökningen har Risgrynet fått högt omdöme (läsa här)
Miljöer 🌳

Risgrynets lokaler följer självklart de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet, men utöver det försöker vi också skapa en miljö som utgår från barnen och deras behov. Lokalerna är utformade för att stimulera barnens sinnen genom att de får göra egna val och vara aktiva i sitt lärande.
Därutöver betraktar vi, inte minst med tanke på vår regelbundna uteverksamhet, även naturen som en viktig del av förskolans miljö.
Personal 🙋‍♀️🙋‍♂️

Personal: Vi har sex anställda med barnskötar- och/eller förskollärarutbildning.

 

Personalen får regelbundet möjlighet till vidareutbildning. T.ex. har personal under 2019 genomgått utbildning inom digitalisering i förskolan för att anpassa oss till den nya läroplanen (Lpfö 18).
De två avdelningarna jobbar mycket tillsammans vilket gör att barnen känner all personal som jobbar på förskolan.
Idé 💡

Risgrynet startades 1991 av en grupp föräldrar som ville ge sina barn bästa tänkbara barnomsorg.

 

På Risgrynet vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen att utvecklas socialt, motoriskt, emotionellt och intellektuellt i en trygg och glad miljö med närvarande vuxna.

 

Vi vill också att föräldrarna ska bidra med både engagemang och inflytande. Föräldrarnas medverkan är, tillsammans med personalens pedagogiska idéer, grunden för hela verksamheten.

 

Som förälder är du medlem i Risgrynets ideella förening som drivs utan vinstsyfte. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång om året. Då utses styrelsen som sköter det löpande arbetet.

 

Eftersom vi är en liten förskola är det lätt för barn, personal och föräldrar att lära känna varandra inom Risgrynet.

 

Sedan 2011 består Risgrynet av två avdelningar: ”Stora” för de större och ”Lilla” för de minsta.

 

Vi följer läroplanen för förskolan reviderad 2019.