• Name
 • Föräldramedverkan 👨‍👩‍👧‍👦

  På Risgrynet vill vi skapa en atmosfär där föräldrar känner att de och deras barn står i fokus och där alla som vill vara delaktiga också får vara det. För att uppnå detta ser vi till att ha en god dialog mellan personal, styrelse och föräldrar genom att ge löpande information och därtill ha föräldramöten, utvecklingssamtal och andra träffar.

  Vi lägger stor vikt vid de åsikter som föräldrar och barn för fram och lyssnar gärna till synpunkter och förbättringsförslag.


  Utan engagerade föräldrar fungerar inte ett föräldrakooperativ. Kooperativet är beroende av att du som förälder hjälper till med verksamheten. Det innebär en del jobb, men också stor delaktighet i dina barns vardag.

 • Det här gör föräldrarna på Risgrynet:

   

   

  • Sitter i styrelsen 👍
   (helst två år per familj under barnets tid på förskolan)

   Styrelsen består av 6–8 personer från olika familjer.

  • Går på möten ✌️
   Varje år hålls en föreningsstämma om budget, mål och andra frågor som medlemmarna vill ta upp. Vi har också föräldramöten, städdagar och fester.

  • Har jour 💖
   Föräldrar kan vid behov få hoppa in och jobba i verksamheten när ordinarie personal är sjuk.

  • Fixar & trixar 🛠
   Agera jultomte, köpa gräsfrön, laga staketet eller måla en bänk. Risgrynet har olika arbetsgrupper där alla föräldrar förväntas vara delaktiga och bidra efter bästa förmåga.

   

  • Städar lokaler 🧹
   Just nu är det föräldrarna som hjälps åt med städningen av lokaler, detta är dock tänkt som en tillfällig lösning. Det innebär att man som föräldrar har städvecka 1-2 gånger/termin och då ansvarar för städningen av antingen Lilla eller Stora avdelningen.